Brandasund, 5423 Brandasund

Brandasund: Fantastisk tomteareal med 240 m sjølinje og holmer. Deler av tomten er regulert til bolig- og fritidsformål

Prisantydning
1 090 000,-

Beliggenhet

Matrikkel

Gnr.147 Bnr.9 i Bømlo kommune

Adresse

Brandasund
5423 Brandasund

Beliggenhet, adkomst

Fra Føyno:
Ta til høyre i rundkjøringen skiltet Bømlo. Følg fylkesvei 542 over Bømlabroen og videre i ca. 16 km mot Bremnes/Svortland. Kjør rett frem i begge rundkjøringen i Stokkabekkvegen og Bremnesvegen.
Ta så til høyre i neste rundkjøring skiltet Urangsvåg. Etter 1,1 km tar du til venstre i krysset inn på Goddevegen. Hold vegen i ca. 10 km til du kommer til Ylvesøya. Her ligger eiendommen på begge sider av vegen. Det vil bli skiltet med Eiendomsmegler Haugesund skilt på fellesvisning.

Nærområdet

Eiendommen ligger flott til med nydelig sjøutsikt og strandlinje. I området er det blant annet fritidseiendommer og boligeiendommer. Flott eiendom med mye potensial. Populært område.

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Fritidseiendom Selveier

Bygninger og byggemåte

Ingen bygninger.

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 46 734 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Regulert til Rorbuer ved sjøen ca 30 meter. Ca. 1 mål av tomten er regulert til bolig- og fritidsbolig.
Ca. 30 m av strandlinjen er regulert til fritidseiendom.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Eiendommen har tilkomst fra fylkesveg

Reguleringsplan

Deler av tomten er regulert til bolig-/fritidseiendom og resterende er
regulert til LNF-område. Se vedlagt kart fra kommunen.

Tinglyste servitutter/forhold

Se vedlegg i salgsoppgave.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Ferdigattest

Det finnes ikke bygninger på eiendommen.

Økonomiske forhold

Prisantydning

1 090 000,-

Kommunale avgifter

Ingen kommunale avgifter per i dag, da eiendommen er ubebygd.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Andre opplysninger

Eiendommen egner seg for fritid pga muligheten å sette opp flere rorbuer men kan også sette opp enebolig/eneboliger. Eiendommen har muligens mye større potensial med tanke på omregulering til fritidsbebyggelse/rorbuer m.m. Men dette må avklares/ søkes om i kommunen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.


Omkostninger

1 090 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
27 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 090 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
42 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 132 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Visning:
Kontakt megler

Adresse
Brandasund
5423 Brandasund
Boligtype
Fritidseiendom
Eierform
Selveier
Tomteareal
46734 m²
Type
Eiet tomt
Roar Ingebrigtsen - Eiendomsmegler Haugesund

Roar Ingebrigtsen

Daglig leder
Megler MNEF – Takstmann NTF - Byggmester

Stilling
Ansvarlig megler
Telefon
Ring Roar Ingebrigtsen på 90 75 72 44
E-post
Send e-post til Roar Ingebrigtsen på [email protected]

Linker