Østenstadvegen 8, 5567 Skjoldastraumen

Byggeklar boligtomt med stort potensial og sjøutsikt. Godkjente byggetegninger foreligger som eventuelt kan overtas

Prisantydning
590 000,-

Beliggenhet

Adresse

Østenstadvegen 8
5567 Skjoldastraumen

Beliggenhet, adkomst

Fra Skjoldastraumen: Kjør mot Nestrand og ta opp til venstre etter ca. 200 m opp til Bådsvik byggevelt. Ta til benstre i 2. avkjørsel til venstre og deretter til venstre igjen. Tomten ligger på venstre side av vegen.

Nærområdet

Barnevennlig område med gåavstand til barnehage, skole, dagligvare, kollektivtransport osv.

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Tomten er ubebygd

Parkering

Parkering på egen tomt.

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 751 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Pent opparbeidet og byggeklar tomt i sentralt område.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Tilknytning til kommunalt vann og avløp er klar.

Reguleringsplan

Tomten er regulert til boligformål.

Ferdigattest

Det er ikke oppført bolig på eiendommen.
Rammetillatelse er gitt 28.10.2013. Igangsettingstillatelse er gitt 21.10.2015 for deler av tiltaket. ( graving, sprenging, tilfylling bånnledninger og utstikking)

Økonomiske forhold

Prisantydning

590 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 11 082 pr. år
Vann, avløp, feeing og renovasjon standardabonnement (HIM). De kommunale avgiftene kan variere etter forbruk.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra eiendomsverdi.

Andre opplysninger

Det er godkjent hus og garasje på tomta. Vedlagte tegningene kan brukes kostnadsfritt om ønskelig.

Det kan bygges på inntil 1/5 av nettoarealet av hver enkelt tomt, i tillegg kommer garasje.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.


Omkostninger

590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
--------------------------------------------------------
29 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
619 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Visning:
Kontakt megler

Adresse
Østenstadvegen 8
5567 Skjoldastraumen
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Tomteareal
751 m²
Type
Eiet tomt
Joakim Steine - Eiendomsmegler Haugesund

Joakim Steine

Eiendomsmeglerfullmektig

Stilling
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon
Ring Joakim Steine på 90 41 22 35
E-post
Send e-post til Joakim Steine på

Linker