Mølstrevågen 132, 5550 Sveio

Mølstrevåg - Ny flott hall med naustdel

Prisantydning
3 990 000,-

Standard

Bygget er nytt og har meget bra standard.

Beliggenhet

Adresse

Mølstrevågen 132
5550 Sveio

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger vedsiden av Ølen betong sitt anlegg i Mølstrevåg. Rett forran der en går til Ryvarden fyr.

Nærområdet

Offentlig transport 297m
Nærmeste dagligvare 5940m

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 2015

Bygninger og byggemåte

Betongsokkel. Bygget er satt opp i stål med utenpåliggende aluminiumsplater. Saltak med utenpåliggende aluminiumsplater med kondensbelegg..
Støpt plate innvendig.
Bra elektrisk anlegg.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 358 kvm, Bruttoareal: 372 kvm, Grunnflate: 372 kvm

1.Etasje: Hall/ lager og naustdel. Hver del er ca 175 m2 Utsparing/ hull på ca 80 m2 til båt er medtatt i areal.
Mønehøyde er 7,74 meter.
2 stk.porter type Reco folledæører på 4*4 meter samt rustfri garasjeport m7 styring på 5*5 meter til sjø. Bredden på ustparing betongen til båt er 8,2 meter. Lengden er 9,7 meter.
3 stk. ytterdører og en dør innvendig som skiller hallen i to.

Oppvarming

Elektrisk.

Parkering

Meget bra parkering på egen eiendom.

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 442 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Planert tomt som er gruset.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Avløp går til innebygget septiktank som ligger på utsiden av bygget.
Tinglyst vegrett over Gnr. 61 Bnr. 10.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 27.09.2017.

Økonomiske forhold

Prisantydning

3 990 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 3 784 pr. år
Vann og eiendomsskatt. Slam og renovasjon kommer i tillegg og faktureres fra SIM.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealene er oppmålt av megler.

Andre opplysninger

Bygget bør/ må kjøpes av firma.
Garasjeport til sjøen har sensorer.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.


Omkostninger

3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
--------------------------------------------------------
100 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 090 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Visning:
Kontakt megler

Adresse
Mølstrevågen 132
5550 Sveio
Bruksrom
358 m²
Bruttoareal
372 m²
Boligtype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Tomteareal
1442 m²
Type
Eiet tomt
Roar Ingebrigtsen - Eiendomsmegler Haugesund

Roar Ingebrigtsen

Daglig leder
Megler MNEF – Takstmann NTF - Byggmester

Stilling
Ansvarlig megler
Telefon
Ring Roar Ingebrigtsen på 90 75 72 44
E-post
Send e-post til Roar Ingebrigtsen på [email protected]
Anette Stange - Eiendomsmegler Haugesund

Anette Stange

Fagansvarlig - Eiendomsmegler MNEF

Stilling
Eiendomsmegler
Telefon
Ring Anette Stange på 98 89 39 20
E-post
Send e-post til Anette Stange på [email protected]

Linker