Vikevegen 44, 5574 Skjold

Næringsbygg/ industri/ forettningsbygg med stort potensiale. Eiendomsselskapet vurderes solgt.

Meget bra eksponering og tilgjenglighet

Prisantydning
15 000 000,-

Standard

Mesteparten av bygget har bra standard. Kontorvadeling i 2 etasje mot nord er flotte og har god og moderne standard. Pusset opp våren 2017
Bygget/ byggene har bra utviklet nettverk av datalinjer.
Egen malingsavdeling.
Radiatorvarme i nesten hele bygget via gjennvinningsvarme fra råmateriale av tre/ flis via silo ute.Avsug/filter + fyringsannlegg (bruksverdi kr 775 000)
Mange wc (dame-herretoaletter) dusjer og handicaptoalett.
Sort ventilasjonsannlegg som er beregnet på bruken.
Mange store garasjeporter til transport.
Flotte kontoravdelinger med showrom, kjøkkenavdelinger, garderoberom med wc, dusj,m.m.
Stort elektrisk annlegg. Bra med lyskilder.
Stor maskinpark verd ca 5,5 millioner i flg eier.Maskinparken består av store og mellomstore maskiner/ utstyr til behandling av tre. Bygget har bla blitt brukt til produksjon av dører og vinduer.
Noen av maskinene: datastyrt cmp sag (verdi 180 000), flishugger (verdi kr 90 000), båndsag (verdi kr 11 000), Scheer borremaskin (verdi kr 28000), 4 søyleboremaskiner (verdi kr 8000), atlas Copco sylinder kompressor (verdi kr 40 000), Atlas Copco skruekompressor (verdi kr 75 000), Tegle tykkelseshøvel (verdi kr 15 000), Griggio justersag (verdi kr 22 000), CNc- fres type Biesse 346 (verdi kr 50 000), martin-juster/ platesag (verdi kr 50 000), avretter (verdi kr 10 000), Griggio bordfres (verdi kr 90 000), båndsag (verdi kr 11 000), Radikal kappsag (verdi kr 18 000), Stegherr sprossemaskin (verdi kr 40 000), Bauerle bordfres (verdi kr 40 000), Stehle bordfres (verdi kr 10 000), hydraulisk rammepresse (verdi kr 60 000), rammepresse luft (verdi kr 28 000), Hydraulisk rammepresse (verdi kr 90 000), CNC styrt overfres (verdikr 900 000), horisontale monteringsbord (verdi kr 90 000),overflatebehandlingsannlegg komplett (verdi kr 350 000), høvellinje (verdi kr 400 000), fuktannlegg (verdi kr 90 000), sponsilo (verdi kr 150 000), m.m.

Beliggenhet

Matrikkel

Gnr.166 Bnr.66 i Vindafjord kommune

Adresse

Vikevegen 44
5574 Skjold

Beliggenhet, adkomst

Ta inn mot Vikebygd når du kommer til Skjold sentrum. Eiendommen ligger på venstre side av veien etter ca 260 meter. Skjold sentrum er i stor utvikling og populært område med tanke på både boligbygging, næring, arbeidssted, osv. Skjold sentrum har butikker, bank, grenser til idylliske Skjoldafjorden. Kjøreavstand til Aksdal er ca 20 minutter. Kjøreavstand til Haugesund sentrum er ca 35 minutter.

Nærområdet

Eiendommen ligger i Skjold sentrum (Isvik) med utsikt til idylliske Skjoldafjorden. Isvik/ Skjold er ett sentrum i full vekst. Vikaneset som er det nyeste boligfeltet er ett av eksemplene på dette. Infrastrukturen veisystem der er nylig blitt mye bedre og flottere. Haugalandet generelt vokser kraftig fortiden og det gjør også nabobygdene Ølensvåg og nede vats som har store bedriftsaktører og mange arbeidsplasser.

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1971

Bygninger og byggemåte

Bygningsmassen består for det meste av mur og betong. Noen av veggene er i tre.Takene er for det meste tekket med papp og takstein og varierer med flate tak og saltak.

Eiendommens historie

Eiendeommene er påbygget flere ganger.Siste byggetrinn mot nord ble ferdigstilt år 2000 med totalkostnad på ca 30 000 000,- i flg eier.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 4 000 kvm, Bruttoareal: 4 300 kvm

U.Etasje: Består av 3-4 bygg og inneholder store lagerhaller med garasjeporter. Stort lagerlokale har takhøyde på ca 2,8 meter. Trappegang. Garasje + spon-silo.

1.Etasje: Består av 3-4 bygg. Bygg mot nord inneholder: stor produksjonshall med maskiner og lakkeringsavdeling, stort lagerlokale samt 2 stk mindre produsjonshaller med maskiner, garasjeavdeling, verksted, teknisk rom 2 stk, nøkkel rom og bod. Takhøyde ca 3,93 meter. Mellometasje inneholder 2 stk store lagerrom og 2 stk wc. Bygg mot sør inneholder: Liten kontoravdeling med lager + lageravdeling pauserom, wc og gang. Bygg mot vest inneholder mellomstor produsjonshall, teknisk rom og stort lager/ showrom. Takhøyde ca 3,03 meter.

2.Etasje: To bygg med kontorer. Del mot nord: 3 kontorer, stort aktivitetsrom/ showrom med utgang til terrasse, stort kjøkken/ spiserom, 2 disponible rom, 2 garderober, 5 wc-rom, 2 dusj-rom, bod, gang, ventilasjons-rom og 2 stk trapperom. Del mot sør inneholder: 7 kontorer, 2 wc, dusjom og fellesgang, kjøkken/ møterom og wc.

Møblering / utstyr

Bygget inneholder betydelig mengde maskiner og utstyr til trebahandling. Disse følger med i prisen.

Oppvarming

Elektrisk og varmegjennvinning med radiatorovner.

Parkering

Meget bra parkering på hele tomten rundt bygget. Stor parkeringsplass mot nord-vest.

Utleie

Det er mange utleiemuligheter med eiendommen. 2-3 kontoravdelinger. Flere store produksjonlokaler. Verksted for bil, båt e.l. Mange forskjellige lagerlokaler.

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 7 358 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta er planert fint og er for det meste asfaltert.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Kommunalt vann og avløp.

Reguleringsplan

Regulert til næring/ foretning/ produksjon.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Her er de mest relevante servituttene:

1967/5620-2/47 Bestemmelse om gjerde

1968/2002-1/47 Bestemmelse om vannledn.

1980/6625-1/47 Elektriske kraftlinjer
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND KRAFTLAG.

Ferdigattest

Ferdigattest på Lagerbygg i 1971. Tilbygg på bnr: 66 i 1973. Tilbygg/ kontor på bnr: 66 i 1976.

Økonomiske forhold

Prisantydning

15 000 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 66 018 pr. år
Kommunalt vann: kr 3248. Kommunalt avløp: kr 3647.Branntilsyn: 575. Eiendomsskatt: kr 58548,- Renovasjon kommer i tillegg.

Leieinntekter

Totale leieinntekter i dag ca. kr 50 000,- pr mnd. Stort potensiale for betydelig høyere leieinntekter.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er ca og er delvis oppmålt av megler samt infop fra selger og vedlagte tegninger.

Bra i 2 etasje for stor kontordel mot nord er ca 370 m2.
Bra i 2 etasje for mindre kontordel er ca 190 m2
Hele hovedplan i 1 etasje er ca 2160 m2.

Tomtearelalet er samlet for Gnr: 166 Bnr: 66 og 92.
Bnr: 66 har 3216,1 m2. Bnr: 92 har 4141,7 m2

Andre opplysninger

En har mulighet for å kjøpe AS et om en heller ønsker det. Diverse opplysninger om dette fås ved forespørsel til megler.
Eiendommen er i dag delvis utleid og består av lager, kontorer, produksjonslokaler samt store parkeringsområder. Eiendommen har mange muligheter. Som feks utleie av hele eller deler av eiendommen. En kan feks søke om seksjonering av deler av eiendommen som man kan selge videre. En kan søke om omregulering til bolig og kansje få bygget leiligheter i ett attraktivt område.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.


Omkostninger

15 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
375 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 000 000,-))
--------------------------------------------------------
376 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 376 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Visning:
Kontakt megler

Adresse
Vikevegen 44
5574 Skjold
Bruksrom
4000 m²
Bruttoareal
4300 m²
Boligtype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Tomteareal
7358 m²
Type
Eiet tomt
Roar Ingebrigtsen - Eiendomsmegler Haugesund

Roar Ingebrigtsen

Daglig leder
Megler MNEF – Takstmann NTF - Byggmester

Stilling
Ansvarlig megler
Telefon
Ring Roar Ingebrigtsen på 90 75 72 44
E-post
Send e-post til Roar Ingebrigtsen på [email protected]

Linker