Haglandsvegen 81A, 5514 Haugesund

NY PRIS: HAGLAND. Nydelig utsiktstomt med stor potensial. Uten byggeklausul!

Prisantydning
390 000,-

Beliggenhet

Matrikkel

Gnr.17 Bnr.9 i Haugesund kommune

Adresse

Haglandsvegen 81A
5514 Haugesund

Beliggenhet, adkomst

Solrik beliggenhet med panoramautsikt mot sjøen/ havet i vest. Ca 12 minutters kjøreavstand til Haugesund sentrum.

Kjør mot Sveio fra Haugesund. Ta inn til venstre mot Hagland og kjør ca 2,7 km. Du får eiendommen på høyre side ved Bleivika.

Nærområdet

Offentlig transport 2461m
Barnehager innenfor 3000m – 1stk
Nærmeste dagligvare 4742m
Skolekrets – Saltveit

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Det er prosjektert ett flott funkishus på tomta fra tidligere. Dette kan leveres og bygges om ønskelig.

Parkering

Parkering på egen tomt

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta er skråner noe opp mot sør-øst og består av fjell.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Det foreligger tinglyst veirett. Kommunalt vann. Godkjent med minirenseanlegg.

Reguleringsplan

Tomta er regulert til bolig. Kommuneplanen gjelder her.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Økonomiske forhold

Prisantydning

390 000,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Andre opplysninger

Det er ingen byggeklausul på tomta. Det vil si at en kan planlegge og bygge det man ønsker.

Kraftlinje som går over tomta må flyttes av Haugaland Kraft etter nærmere avtale, når tomta er blitt solgt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.


Omkostninger

390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,-))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
--------------------------------------------------------
24 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
414 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Visning:
Kontakt megler

Adresse
Haglandsvegen 81A
5514 Haugesund
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Tomteareal
1000 m²
Type
Eiet tomt
Joakim Steine - Eiendomsmegler Haugesund

Joakim Steine

Eiendomsmeglerfullmektig

Stilling
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon
Ring Joakim Steine på 90 41 22 35
E-post
Send e-post til Joakim Steine på

Linker