Om boligmarkedet

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni måned
Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden

I juni ble det solgt 9.903 boliger i Norge, noe som er 6,0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018.
Så langt i 2019 er det solgt 3,8 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018

I juni ble det lagt ut 9.995 boliger til salgs i Norge.
Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i juni 2019, noe som er fire dager flere enn i juni 2018.

Haugesund-  Ble det solgt totalt 82 boliger i perioden 03.06.2019 – 03.07.2019

 

Se eiendom      Kommunekart