Om boligmarkedet

Boligprisene steg med 1,9 prosent nominelt i august
Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent

I august ble det solgt 9.042 boliger i Norge, noe som er 4,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018.
Det ble lagt ut 12.706 boliger til salgs i Norge.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.
I august tok det i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig, noe som er to dager flere enn i august 2018.

Haugesund-  Ble det solgt totalt 80 boliger i perioden 11.08.2019 – 11.09.201

 

Se eiendom      Kommunekart