Våre tjenester

Vi ønsker å formidle alle typer eiendommer, som blant annet:

 • Eneboliger med og uten leiligheter/hybler
 • Selveierleiligheter
 • Andelsleiligheter/aksjeleiligheter
 • Tomannsboliger
 • 1/2 part av tomannsboliger
 • Flermannsboliger
 • Rekkehus
 • Næringseiendommer
 • Landbrukseiendommer
 • Tomter
 • Salg av kontraktsposisjoner/videresalg
 • Prosjektmegling
 • Fritidseiendommer

Samt:

 • Oppgjørsoppdrag
 • Utleie av fast eiendom
 • Verdivurdering / E-takst